ОГРАНИЧЕНИЯ ДО ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИВ изпълнение на разпореждания на председателя на Софийски районен съд във връзка със Закона за хазарта и Закона за пазарите на финансови инструменти „Ракком“ АД ограничава достъпа до интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за Хазарта, както и на страниците предоставящи инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.

Детайлно описание на сайтовете подлежащи на ограничение може да се намери на интернет страницата на Държавна комисия по хазарта http://www.dkh.minfin.bg както и на интернет страницата на Комисията по финансов надзор http://www.fsc.bg/bg/novini/dostavchitsite-na-internet-mrezhi-i-uslugi-sledva-da-sprat-dostapa-do-40-internet-stranitsi-v-srok-do-24-chasa-9152.html